สัญญาณอันตรายของการมาถึงของโรคมะเร็ง

ในปัจจุบันนี้โรคมะเร็งถือเป็นโรคที่ร้ายแรงมากที่สุดของมนุษย์ ถึงมีจะมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแต่ก็ยังไม่มียาหรือวิธีการรักษาที่ทำให้โรคมะเร็งหายขาด และการรักษาในแต่ละครั้งมักจะสร้างความลำบากทั้งด้านจิตใจและภาระทางร่างกายให้กับผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก การรักษาโรคมะเร็งก็มีโอกาสหายได้ถ้าตรวจพบโรคมะเร็งในภาวะเริ่มแรก ดังนั้นควรจะสังเกตสภาพร่างกายของตนเองว่ามีความผิดปกติอะไรตรงไหนหรือไม่เพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างทันเวลา อย่างน้อยก็ควรจะรับการตรวจสุขภาพประจำปี
ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งในปัจจุบันนั้นยังไม่ปรากฏชัดเจน แต่ก็มีการตั้งข้อสงสัยว่ามะเร็งเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนอย่างเช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสเชื้อรา การรับประทานอาหารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่าง บุหรี่ สำรา สารเสพติด การรับประทานอาหารที่มีรสจัดไขมันสูง อาหารไหม้เกรียม ตลอดจนถึงปัจจัยทางพันธุกรรมและการใช้ยาบางชนิด
สำหรับอาการเริ่มแรกของมะเร็งสังเกตได้ยาก กว่าจะแสดงอาการโรคมะเร็งก็ลุกลามไปเป็นระดับที่ยากจะรักษาแล้ว แต่ก็สามารถสังเกตได้ความผิดปกติจากระบบขับถ่าย ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ เช่น การอุจจาระและปัสสาวะที่เปลี่ยนแปลงไป มีมูกเลือดออกมากับการขับถ่าย การหายใจลำบาก การเจ็บปวดอวัยวะภายใน
การสังเกตสภาพภายในร่างกายทำได้ยาก แต่อย่างน้อยก็ควรสังเกตสภาพภายนอกอย่าง ตุ่มก้อนเนื้อ ที่เกิดขึ้นมาเพราะบางครั้งมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้ หรือคนที่เป็นแผลไม่ยอมหาย ควรจะเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุและต้นตอของโรค เพราะบางทีก็ไม่ใช้มะเร็งเสมอไป

Leave A Comment